Bahan PJJ Tanggal 11-17 Agustus 2019

Ibebasken Guna Mbebasken

Matius 18:23-35

(HUT Kemerdekan RI 74 Tahun)

18:23 Sebab hal Kerajaan Sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya.

18:24 Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta.

18:25 Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak isterinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya.

18:26 Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya: Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.

18:27 Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya.

18:28 Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya: Bayar hutangmu!

18:29 Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya: Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.

18:30 Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya.

18:31 Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka.

18:32 Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya: Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku.

18:33 Bukankah engkaupun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?

18:34 Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya.

18:35 Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.”

Jesus Kristus nuriken kerna perumpamaan. Salah sada perumpaman sinibahanNa eme kerna ngalemi. Ngalemi asal katana aphiemi i bas bahasa Indonesia iertiken:membiarkan pergi bebas, menutupi, menghapus, mengampuni memulihkan hubungan baik antara dua pribadi yang sudah retak akibat kesalahan. Ngalemi kalak si deban labo perbahanen si mesunah ndalankenca. I bas oratenta Matius 18:23-35 enda icidahken man banta uga kecibal kalak si la nggit membebasken entah pe kinirajaan Dibata megati alu make ngalemi salah kalak si deban.

 

I bas perumpaan enda ituriken kerna lit sekalak tuan si mbebasken juak-juakna i bas utangna nari. Juak-juak e la ngasup nggalari utangna emaka ipindoken juak-juak e gelah sabar tuan e nimai seh pagi banci igalarina utangna. Mekuah ate tuan e, ibebaskenna juak-juak e, isasapkenna utang juak-juak e jenari isuruhna mulih. Bageme juak-juak e ibebasken erkiteken perkuah ate tuan e, lebih asa siipindoken juak-juak e enggo ilakoken tuan e man bana. Tapi juak-juak e la bage perbahanenna man kalak si deban, la ia nggit nasapken utang kalak man bana, la mekuah atena tapi itamakenna ku penjara kalak si la ngasup nggalar utang na e. Ngidah sie merawa tuan ndai, idilona juak-juak si jahat e jenari itamakenna juak-juak e ku bas penjara seh tergalarina kerina utangna

 

Arah perumpamaan enda teridah maka aminna nggo ialemi Dibata dosanta, enggo ibebaskenNa kita i bas dosa-dosanta tapi adi la kita nggit ngalemi salah kalak si deban maka sia sia nge kebebasen sinialoken kita e. Ise si enggo ngaloken pembebasen “pengalemi dosa” i bas Dibata nari arus ka ia nggit ngalemi salah kalak si deban. Emaka alemilah, bebaskenlah setiap kesalahan kalak si deban, sebab bage me arusna kegeluhen ajar-ajar Tuhan Jesus.

 

Bage pe adi itengah-tengah bangsanta enda, adi lit kalak si enggo ersalah umpamana, ngelakoken korupsi, diskriminasi, selaku kalak si enggo ialemi Tuhan, labo baginta guna numpahi ntah pe ncidah-ndicahken kesalahenna gelah mela iakapna. Tapi selaku anak-anak Dibata sitotoken gelah robah dingen jera ia. Jenari siarapken gelah lembaga hukum i tengah-tengah bangsanta ndalanken hukum alu payo. Ise si ersalah iukum erpalasken undang-undang si lit. Adi lanai lit korupsi ntah pe diskriminasi tentu reh ulina perdalanen bangsanta Ipasu-pasu Tuhan nge bangsa si bur dingen erpengarapen manbaNa.

 

EVALUASI:

Enggo ilakoken aksi kebersihan nandangi peralaten inventaris gereja?

DISKUSI

  1. Kai nge sierbahanca maka mberat kel siakap ngalemi kalak si deban? Turikenlah ulihna adi la kita nggit ngalemi kalak si deban!
  2. Turikenlah kesalahan-kesalahan kai nge si iakapndu ibahanndu man kalak si deban seh maka hubungan si lit enggo jadi ceda/lanai mehuli. Adi enggo ietehndu nggit nge kam ndahi ia jenari mindo gelah ialemina? (ola padah turiken kesalahen kalak man bandu, kesalahenndulah turiken).

AKSI

Mulih PJJ enda, dahilah kalak sienggo sangkut ukurna ibahanndu jenari pindolah pembebasen i bas ia nari, janah adi reh kalak mindo pembebasan (mindo maaf) bebaskenlah ia, maafkenlah ia bagi si enggo ibahan tuan e bas perumpamaan Jesus. Adi la ia reh mindo pembebasan, tetaplah alemi ia bagi si ibahan Tuhan Jesus i kayu persilang nandangi kalak jahat, nina: ‘alemilah ia kerina sebab la ietehna kai sinibahanna’.

USULEN LAGU

  1. KEE GBKP No. 360 iendeken 3 kali
  2. KEE GBKP No. 269: 1-3
  3. KEE GBKP No.362 1-3
  4. KEE GBKP No.386 1-3

Pdt. Sinta Ronauli Siahaan, S.Th.